• +48 607 777 641
  • spero@rfpn.org

W zakresie wsparcia rehabilitacyjnego dzieci działamy od 2001 roku.

Zakład Leczniczy "Leczenie i Rehabilitacja" świadczy następujące usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz w zakresie rehabilitacji wzroku  w wieku od 0 do 18 roku życia:

  • diagnoza i leczenie okulistyczne
  • diagnoza i leczenie neurologiczne
  • diagnoza i terapia psychologiczna
  • diagnoza i terapia logopedyczna
  • diagnoza stanu ruchowego
  • terapia integracji sensorycznej
  • rehabilitacja ruchowa
  • funkcjonalna ocena widzenia
  • terapia widzenia

Działamy w ramach kontraktu ze Śląską Kasą Chorych.

Czego potrzebujesz, aby skorzystać z naszej pomocy? Skierowania w wersji papierowej od lekarza do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.