• +48 607 777 641
  • spero@rfpn.org

 

Spółka SPERO TERAPIA I WSPARCIE została powołana przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym i powstała z fuzji wcześniej już istniejących placówek: Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 oraz Zakładu Leczniczego „Leczenie i rehabilitacja”.

SPERO TERAPIA I WSPARCIE jest ośrodkiem, który łączy w sobie placówki świadczące usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Śląską Terapię Widzenia. 

Prowadzimy bezpłatne konsultacje, diagnozy i zajęcia w ramach kontraktu z NFZ oraz na podstawie aktualnej Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Konsultujemy dzieci ze specjalistami -  neurologiem i okulistą.

W naszej ofercie znajdują się również działalność odpłatna. Prowadzimy diagnozy i terapię w szerokim zakresie: psychologicznym, pedagogicznym, tyflopedagogicznym – terapia widzenia, neurologopedycznym, terapii sensomotorycznej. Mamy również konsultacje i sesje ćwiczeń z ortoptystą dla dzieci i dorosłych w ramach projektu: Śląska Terapia Widzenia”

 

Naszą kadrę stanowi zespół terapeutów i specjalistów: psychologów, pedagogogów, tyflopedagogów, neurologopedów, fizjoterapeutów, terapeutów SI, ortoptystów, okulisty i neurologa. Ciągle rozwijamy się, poszerzamy kwalifikacje i swoją ofertę .

SPERO TERAPIA I WSPARCIE nie jest objęta rejonizacją i przyjmuje dzieci z różnych miast.