• +48 607 777 641
 • spero@rfpn.org

 

Potrzebujesz konsultacji, sprawdzenia poziomu funkcjonowania dziecka, niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?

Jesteś osobą dorosłą i potrzebujesz konsultacji psychologicznej bądź ortoptycznej?

Proponujemy diagnozę i konsultacje z  naszymi terapeutami. Co ważne, nie musisz mieć skierowania od lekarza specjalisty.

Oferuje szeroką i kompleksową diagnostykę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wydajemy również opinie specjalistyczne m.in. o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną, o dostosowaniu wymagań edukacyjnych i zaleceniach dla dzieci, w celu poprawy ich funkcjonowania.

Prowadzimy konsultacje i diagnozę w obszarze:

 • psychologicznym
 • tyflopedagogicznym
 • neurologopedycznym
 • pedagogicznym
 • integracji sensorycznej

Pomoc psychologiczna obejmuje:

 • psychologiczną konsultację dziecka pod kątem Autyzmu
 • terapię dla dzieci ze spektrum Autyzmu (ASD)
 • terapię zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń zachowania
 • diagnozę rozwoju/inteligencji + opinia dzieci w wieku przedszkolnym (IDS, DSR, Skala Leitera)
 • konsultację psychologiczną
 • diagnozę rozwoju/inteligencji + opinia dzieci w wieku od 6 do 16 lat (WISC-R)

Pomoc tyflopedagogiczna obejmuje:

 • konsultację z tyflopedagogiem
 • terapię widzenia dziecka
 • diagnozę funkcjonalna dziecka

Pomoc neurologopedy obejmuje:

 • konsultację neurologopedyczną
 • diagnozę neurologopedyczną z opinią
 • zajęcia z neurologopedą

Pomoc pedagoga obejmuje:

 • diagnozę pedagogiczną i opinię (KORP)
 • badanie pedagogiczne pod kątem gotowości szkolnej

Terapia Integracji Sensorycznej obejmuje:

 • diagnozę i terapię Integracji Bilateralnej  
 • diagnozę i terapię z zakresu Integracji sensorycznej.

Prowadzimy również konsultacje i terapię widzenia z ortoptystą dla dzieci i dorosłych.

Zajęcia z ortoptystą obejmują:

 • wstępną kwalifikację
 • sesję ćwiczeń
 • badanie kontrolne po sesji ćwiczeń

 

Kontakt pod numerem telefonu: 607 777 641

 

Cennik

 

Psychologiczna konsultacja dziecka pod kątem autyzmu 150 zł

Terapia dla dzieci z ASD ( spektrum Autyzmu) 140 zł

Terapia zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń zachowania 140 zł

Diagnoza funkcjonalnego widzenia + opinia 350 zł

Konsultacja tyflopedagogiczna/zajęcia z tyflopedagogiem 120 zł

Diagnoza pedagogiczna + opinia (KORP) 300 zł

Badanie pedagogiczne pod kątem gotowości szkolnej + opinia 300 zł

Konsultacja psychologiczna/ zajęcia z psychologiem 120 zł

Diagnoza rozwoju/inteligencji + opinia dzieci w wieku przedszkolnym (IDS, DSR, Skala Leitera) 300 zł

Diagnoza rozwoju/inteligencji + opinia dzieci w wieku od 6 do 16 lat (WISC-R) 300 zł

Konsultacja neurologopedyczna/zajęcia z neurologopedą 150 zł

Diagnoza neurologopedyczna 300 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna 150 zł

Diagnoza do Terapii Integracji Bilateralnej 100 zł

Terapia integracji sensorycznej 120 zł

Diagnoza funkcji sensorycznych dla dzieci do 4 r.ż (2 godziny) 300 zł

Diagnoza funkcji sensorycznych dla dzieci po 4 r.ż (3 godziny) 400 zł

Zajęcia z Terapii Integracji Bilateralnej 100 zł

Wydanie dodatkowej opinii wraz zaleceniami 100 zł

Ortoptysta – badanie kwalifikacyjne 150 zł

Ortoptysta – sesja ćwiczeń - pojedyncze zajęcia 130 zł

Ortoptysta – badanie kontrolne po sesji ćwiczeń 150 zł

Wizyta - konsultacja neurologa 200 zł

Wizyta - konsultacja okulisty  180 zł

Zajęcia z terapeutą - cykl 4 spotkań 400 zł