• +48 607 777 641
  • spero@rfpn.org

 

W styczniu 2016 roku rozpoczęła działalność Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Obecnie Poradnia funkcjonuje pod nową nazwą – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  SPERO TERAPIA I WSPARCIE.

Aktualnie trwają zapisy na bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Pomoc ta oferowana jest dzieciom z niepełnosprawnością (stwierdzonymi deficytami) od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka). 

W ramach WWR dzieci będą mogły skorzystać m.in. z zajęć:

  • pedagogicznych
  • psychologicznych                    
  • logopedycznych
  • rehabilitacyjnych
  • integracji sensorycznej
  • tyflopedagogicznych
  • i innych

Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie wniosku i złożenie go wraz z oryginałem opinii w Poradni