• +48 607 777 641
 • spero@rfpn.org

 

Śląska Terapia Widzenia to projekt podjęty przy współpracy dwóch ośrodków: Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie i Salonu Optycznego PRYZMAT w Gliwicach.

Od września tego roku w gabinetach ortoptycznych w Chorzowie i Gliwicach, rozpoczynają się zajęcie terapii widzenia prowadzone przez dyplomowanych ortoptystów.

Wdrożenie projektu ŚTW to odpowiedź na ciągły niedobór terapii widzenia w naszym regionie. To pomysł na wprowadzenie terapii według ujednoliconych i kontrolowanych standardów. Jednym z nich jest poświęcenie pacjentowi odpowiedniej uwagi i czasu, zgonie z zasadą: jeden pacjent - jeden terapeuta. Terapia rozpoczyna się w dwóch ośrodkach: w Chorzowie i Gliwicach, z myślą o rozszerzeniu w przyszłości programu o inne miasta naszego regionu. ŚTW pozwoli też prowadzić analizę uzyskiwanych wyników terapii oraz przedstawiać je w swoich materiałach informacyjnych zainteresowanym stronom (m.in. okulistom, pedagogom, rodzicom).

Komu jest dedykowana terapia widzenia ?

W dzisiejszych czasach wymagających od nas coraz intensywniejszego korzystania z wszelkich ekranów, to już nie tylko terapia dla dzieci z zaburzeniami widzenia, ale też coraz częściej dla osób dorosłych.

Objawy wskazujące na konieczność podjęcia terapii:

 • niewyraźne widzenie w bliży lub dali w optymalnej korekcji, powodujące niechęć do pracy wzrokowej (czytanie, pisanie, rysowanie i inne czynności wymagające skupienia wzroku),
 • nienaturalne oddalanie lub przybliżanie do oczu oglądanego przedmiotu, czytanego tekstu (niezależnie od presbyopii),
 • astenopia (bóle głowy i oczu) najczęściej po czynnościach w bliskich odległościach,
 • niesymetryczne ustawienie oczu (zez, „uciekanie oka”) - stałe bądź okresowe,
 • zamykanie lub zasłanianie jednego z oczu, częste mrużenie oczu,
 • przechylanie głowy, faworyzowanie jednej strony ciała,
 • problemy z nauką lub nadpobudliwość podczas nauki – optodysleksja,
 • problem z czytaniem, mylenie liter, pomijanie wyrazów lub całych linijek,
 • u dzieci niechęć do uczestniczenia w grach i zabawach ruchowych,
 • problem z oceną odległości, niepewne chwytanie przedmiotów,
 • zasypianie podczas czytania.
   

Podjęcie terapii będzie poprzedzone badaniem wstępnym, podczas którego ortoptysta zdiagnozuje problem, opracuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w gabinecie i samodzielnie w domu. Następnie w ciągu miesiąca będzie prowadzona terapia widzenia, 2 lub 3 razy w tygodniu. Jeden cykl terapii składa się z około 10 spotkań. Po tym czasie będzie przeprowadzone kontrolne badanie w celu określenia uzyskanego efektu i ustalenia dalszego postępowania.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką oraz do kontaktu telefonicznego:

w Chorzowie tel: 665 083 087 (ul. Św. Piotra 9)
w Gliwicach tel: 516 740 633 (Salon Optyczny PRYZMAT w CH Forum, ul. Lipowa 1)

Informujemy, że jest możliwość sfinansowania terapii z fundacyjnego subkonta Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym